Montresor – polski zamek we Francji

Zamek Montresor - polski zamek nad Loarą

Historia Montresor  ( 1005 r. )związana jest  Fulko Nerra, który był fundatorem wielu zamków i kościołów. Jak wszystkie zamki, przechodzi na przestrzeni wieków wiele zmian. Na przełomie XV i XVI wieku ówczesny szambelan króla Ludwika XI buduje nowy zamek będący połączeniem gotyku i renesansu. Imbert z Bastaruay ( 1438 – 1523 ) w ciągu swojego życia był doradcą 4 królów. O jego potędze i bogactwie świadczy fakt, że 2-krotnie udzielał pożyczki królowi Franciszkowi I.

My zajmijmy się teraz  polską częścią historii.  Montresor w tłumaczeniu znaczy ” mój skarb „. W 1848 roku, Róża z Potockich kupuje zamek dla swojego syna – Ksawerego Branickiego.  Kim był Ksawery Branicki? Arystokratą urodzonym w 1816 roku w Warszawie,  nie znał niezależnej Polski, która po III rozbiorze była podzielona między Rosję, Prusy i Austrię. Jako działacz narodowy i mecenas sztuki brał aktywny udział w życiu kulturalnym i politycznym polskiej emigracji we Francji. Wiązał wielkie nadzieje ze swoim przyjacielem, Napoleonem III.   Branicki przez 20 lat intensywnie odrestaurowywał zamek, sprowadził tu wiele rodzinnych pamiątek i dzieł sztuki. Zobaczymy tu pamiątki po królach polskich: Zygmuncie III i Janie III Sobieskim.  W zgromadzonych zbiorach znajduje się puchar podarowany Adamowi Mickiewiczowi przez ” przyjaciół Moskali „, który to K. Branicki otrzymał od rodziny poety. Zamkowa biblioteka zawiera kilka tysięcy tomów, w tym holenderskie atlasy z XVI wieku.

Zamek do dnia dzisiejszego pozostaje w polskich rękach. Obecni właściciele  dzielnie borykają się z trudnościami związanymi z utrzymaniem zamku.  My poznaliśmy jednego z nich podczas naszej pierwszej wizyty. Opowiadał nam o swoich planach i marzeniach związanych z zamkiem i jego okolicą. Mamy nadzieję, że kiedyś je zrealizuje….