Geometryczny ogród zamkowy

Zamek Montreuil-Bellay park geometryczny

Zamkowe ogrody w stylu francuskim przyjmują w większości geometryczne kształty wszystkich swoich elementów.

W zamku Montreuil-Bellay jest nie inaczej – sześciokątne i trójkątne trawniki, koliste fontanny, stożkowe drzewa.