Forteca nad Renem

Jedna z największych i najbardziej imponujących twierdz nad Renem, z niezapomnianym widokiem na usytuowaną na przeciwległym brzegu Koblencję.

Jedna z największych i najbardziej imponujących twierdz nad Renem, z niezapomnianym widokiem na usytuowaną na przeciwległym brzegu Koblencję. Już sam wjazd kolejką ponad rzeką dostarczy nam niesamowitych wrażeń, a po zwiedzeniu całego obszaru twierdzy zachwycimy się panoramą miasta.

Pierwotnie w tym miejscu zbudowano zamek około roku 1000. Stopniowo rozbudowywany i wzmacniany rozrasta się aż do potężnej twierdzy. Arcybiskupi Trewiru budują w XII w. mniejszy zamek-Helfenstein, aby zapewnić twierdzy dodatkowe wsparcie. W niespokojnych czasach przechowuje się w twierdzy relikwie – Świętą Tunikę. Kiedy francuskie wojska zdobyły w 1794r. miasto, przez kolejne lata twierdza była 3-krotnie oblegana bez powodzenia. Po kolejnym oblężeniu, które trwało ponad rok, obrońcy twierdzy zostali z powodu głodu zmuszeni do poddania się. Wkrótce potem budynki twierdzy zostały wysadzone w powietrze.

W 1815 roku po klęsce Napoleona i Kongresie Wiedeńskim Nadrenia została pruską prowincją. Twierdzę zaczęto odbudowywać, aby stworzyć pierścień fortów wokół Koblencji. W czasie I wojny światowej mieściło się w twierdzy dowództwo wojskowe, a po jej zakończeniu amerykański generał Henry T. Allen, przekonany o jej ogromnej wartości historycznej, zapobiegł jej zniszczeniu. Kolejne losy twierdzy to siedziba armii USA podczas okupacji Nadrenii, a od 1923 armii francuskiej – W czasie II wojny światowej służy jako miejsce przechowywania cennych zbiorów i materiałów archiwalnych. Obecnie mieści się tu Muzeum Regionalne, archiwum i schronisko młodzieżowe.

Informacje praktyczne

Godziny otwarcia
Ceny biletów
Informacje dodatkowe